web tasarım basit usul

  1. M

    Web tasarım faaliyetinin basit usulde mükellefiyet için engel teşkil edip etmediği.

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumla Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120[46-2018/673]-E.6625 03.01.2020 Konu : Web tasarım faaliyetinin basit usulde mükellefiyet için engel teşkil edip etmediği...
Üst