tam maliyet yöntemi örnek sorular

  1. M

    Tam Maliyet Yöntemi

    Tam maliyet yöntemi dönem içerisinde katlanılan tüm üretim maliyetlerini değişken, sabit ayırımı yapmadan mamul maliyeti ile ilişkilendiren bir yöntemdir. Tam Maliyet Yöntemi Formülü Tam Maliyet = 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri + 720 Direkt İşçilik Gideri + 730 Genel Üretim Giderleri...
Üst