genç girişimci

  1. M

    Amcadan devralınan faaliyet nedeniyle genç girişimci istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı :17192610-120[GV-19-35]-E.13242 20.01.2020 Konu : Amcadan...
  2. M

    Avukat eşinin terk ettiği adreste avukatlık işine başlayan mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalanıp faydalanmayacağı

    T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 31435689-120-E.5454 13.01.2020 Konu : Avukat eşinin terk ettiği adreste avukatlık işine başlayan mükellefin Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından faydalanıp...
Üst