159 hesap

  1. M

    159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

    159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı Mal veya hizmet, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklarla ilgili olarak işletmelerin bu varlıklara ilişkin yurt içi ve yurt dışı siparişleri sırasında ödedikleri peşin bedelleri ifade eder. 159 Verilen Sipariş Avansları...
Üst