Arama sonuçlarınız

 1. M

  09 Aralık 2022 Tarihli ve 32038 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları YÖNETMELİKLER –– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470) –– Jandarma Genel Komutanlığı İzin...
 2. M

  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/25)

  31 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31939 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/25) MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu...
 3. M

  27 Ağustos 2022 Tarihli ve 31936 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği –– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği –– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında...
 4. M

  26 Ağustos 2022 Tarihli ve 31935 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5991) –– Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin...
 5. M

  E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)

  E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 5986 Ekli “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri...
 6. M

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987)

  25 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31934 Karar Sayısı: 5987 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye...
 7. M

  2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

  2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) ile belirlenmiştir. 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri listesi
 8. M

  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

  25 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31934 YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 81) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci...
 9. M

  25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 109) MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye...
 10. M

  24 Ağustos 2022 Tarihli ve 31933 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...
 11. M

  23 Ağustos 2022 Tarihli ve 31932 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği –– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve...
 12. M

  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31932 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî...
 13. M

  Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  23 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31932 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 48/A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...
 14. M

  Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31927 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FAİZSİZ...
 15. M

  Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31927 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 14/1/2015...
 16. M

  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31927 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...
 17. M

  Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  18 Ağustos 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31927 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü...
 18. M

  18 Ağustos 2022 Tarihli ve 31927 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Zonguldak İlinde Yapılacak Olan Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5971) –– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve...
 19. M

  Sigortalılar Çalıştığını Sgk’ya Bildirebilir

  Sigortalılar Çalıştığını Sgk’ya Bildirebilir ÖZET — 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda SGK’ ya...
 20. M

  17 Ağustos 2022 Tarihli ve 31926 Sayılı Resmî Gazete

  17 Ağustos 2022 Tarihli ve 31926 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E...
 21. M

  İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  16 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31925 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara...
 22. M

  12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31921 Sayılı Resmî Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/392, 393, 394, 395, 396) YÖNETMELİKLER –– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği –– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi...
 23. M

  Yangında zayi olan mal, sabit kıymet ve binaların giderleştirilmesi ile hisse devrinin vergilendirilmesi

  Yangında zayi olan mal, sabit kıymet ve binaların giderleştirilmesi ile hisse devrinin vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 49327596-125[KVK.ÖZ.2020.14]-173478 19.07.2022 Konu : Yangında zayi olan mal...
 24. M

  Yurt dışından alınan hizmetlerin KV ve ÇVÖ Anlaşması karşısındaki durumu

  Yurt dışından alınan hizmetlerin KV ve ÇVÖ Anlaşması karşısındaki durumu T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 93767041-125[1781147167]-92796 18.07.2022 Konu : Yurt dışından alınan hizmetlerin KV ve ÇVÖ Anlaşması karşısındaki...
 25. M

  Küresel Tedarik Zinciri Teşviği kapsamında alınan nakit hibenin vergisel durumu.

  Küresel Tedarik Zinciri Teşviği kapsamında alınan nakit hibenin vergisel durumu. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 85373914-125[49.01.60]-83596 07.07.2022 Konu : Küresel Tedarik Zinciri Teşviği kapsamında alınan nakit...
 26. M

  Kooperatifin üyelerine hisseleri oranında hobi bahçesi vermesi

  Kooperatifin üyelerine hisseleri oranında hobi bahçesi vermesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-125[4-19/3]-315355 06.07.2022 Konu : Kooperatifin üyelerine hisseleri oranında hobi bahçesi...
 27. M

  Üniversitenin Özel Sağlık Kurumlarından Aldığı Sağlık Hizmetlerinin Vergilendirilmesi

  Üniversitenin Özel Sağlık Kurumlarından Aldığı Sağlık Hizmetlerinin Vergilendirilmesi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-62030549-125[6/2021]-763480 05.07.2022 Konu : Üniversitenin Özel Sağlık...
 28. M

  Siyasi Parti Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı

  Siyasi Parti Tarafından Yapılacak Hak Ediş Ödemeleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-38418978-120[94-2022/12-İ]-310685 05.07.2022 Konu : Siyasi Parti...
 29. M

  Teknoloji geliştirme bölgesinden ayrılan şirketin proje satışının vergilendirilmesi

  Teknoloji geliştirme bölgesinden ayrılan şirketin proje satışının vergilendirilmesi T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[5-2019/658]-762442 05.07.2022 Konu : Teknoloji geliştirme...
 30. M

  Yediemin depo ücretinin banka dekontuyla indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

  Yediemin depo ücretinin banka dekontuyla indirim konusu yapılıp yapılmayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü Sayı : 75497510-125[1-2019-70]-42356 05.07.2022 Konu : Yediemin depo ücretinin banka dekontuyla...
 31. M

  2019 yılına ait defterlere ilişkin yapılan ödemenin hangi dönem gider yazılacağı

  2019 yılına ait defterlere ilişkin yapılan ödemenin hangi dönem gider yazılacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Geilr Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120[40-2018/1234]-762426 05.07.2022 Konu : 2019 yılına ait defterlere...
 32. M

  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hakkında

  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hakkında T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[10-2020/49]-759777 04.07.2022 Konu ...
 33. M

  Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil Edilip Edilmeyeceği

  Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil Edilip Edilmeyeceği T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı:31435689-125[E.282385]-103590 04.07.2022 Konu:Yemek ve Servis Bedellerinin Eğitim Kazanç İstisnasına Dahil...
 34. M

  Türkiyede Mukim Şirketin Almanya Mukimi Tüzel Kişiye Yaptığı Kar Dağıtımında Kurumlar Vergisi Kesintisi

  Türkiyede Mukim Şirketin Almanya Mukimi Tüzel Kişiye Yaptığı Kar Dağıtımında Kurumlar Vergisi Kesintisi T.C. SİVAS VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı:67630374-125[2019]-17791 01.07.2022 Konu:Türkiyede Mukim Şirketin Almanya Mukimi Tüzel Kişiye Yaptığı Kar Dağıtımında Kurumlar...
 35. M

  Personelin geçici barınma ihtiyacına yönelik kiralanan meskenin kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı.

  Personelin geçici barınma ihtiyacına yönelik kiralanan meskenin kira bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 84098128-125[8-2020/10]-35621001.07.2022 Konu: Personelin geçici...
 36. M

  Ortaklar adına ödenen hayat sigortasının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.

  Ortaklar adına ödenen hayat sigortasının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: 51421814-125[66-2019/8]-6299201.07.2022 Konu: Ortaklar adına ödenen hayat sigortasının kurum...
 37. M

  Youtuber, İnfluencer, Fenomen İstisna Belgesi Nasıl Alınır ?

  Youtuber, İnfluencer reklam gelirleri için istisna belgesi nasıl alınır ? İstisna belgenizi ikametgahınızın kayıtlı olduğu vergi dairesinden ya da İnteraktif Vergi dairesi https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden alabilirsiniz. https://ivd.gib.gov.tr/ giriş yaptıktan sonra interaktif vergi dairesine...
 38. M

  2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2022/21 sayılı Genelge

  Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Tarih: 08.08.2022 2016/39 Sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/21) MADDE 1– 30/12/2016 tarih ve 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’nin...
 39. M

  09.08.2022 - Varlık Barışı Hakkında Duyuru

  09.08.2022 - Varlık Barışı Hakkında Duyuru 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen...
 40. M

  Luca Zorunlu BES Nasıl Hesaplanır ?

  Bes ile ilgili sık sorulan sorulara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. https://www.luca.com.tr/Sayfa/luca-bes-sistemi-hakkinda-sikca-sorulan-sorular/50
 41. M

  11 Ağustos 2022 Tarihli ve 31920 Sayılı Resmî Gazete

  11 Ağustos 2022 Tarihli ve 31920 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dicle Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği...
 42. M

  Mükellefler İzaha Davet Uygulamasına Başvuru Yapabilirler mi?

  Mükellefler İzaha Davet Uygulamasına Başvuru Yapabilirler mi? İzaha davet uygulaması, mükelleflerin talebi ile değil idarenin ön tespitleri ile başlatılan idari bir yoldur. Ön tespit ve izaha daveti, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan Ön Tespit ve...
 43. M

  İzaha Davet Uygulamasının Mükelleflere Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

  İzaha Davet Uygulamasının Mükelleflere Sağlayacağı Faydalar Nelerdir? Bu uygulama ön tespit konusuyla ilgili olarak; • Yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyama sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, •...
 44. M

  İzaha Davet Uygulaması Nedir?

  İzaha Davet Uygulaması Nedir? izaha davet uygulaması; bilgi, belge, bulgu ve verilerden hareketle yapılan analizler neticesinde tespit edilen konular kapsamında, vergi ziyama neden olma ihtimalleri bulunan mükellefler hakkında yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak...
 45. M

  İzaha Davet Uygulaması Broşürü

  Vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde izaha davet uygulaması düzenlenmiştir. İzaha davet uygulaması hakkında yayımlanan 519 Sıra No.lu...
 46. M

  Türkiye'de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Taşınmazlara İlişkin Vergi Beyannamesi

  Türkiye'de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Taşınmazlara İlişkin Vergi Beyannamesi Örneği
 47. M

  Vergi İade Talep Dilekçesi Örneği

  (KVK geçici 15 inci Madde Uyarınca Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi Kapsamında ödenen Verginin iade Talepleri İçin) KVK geçici 15 inci Madde Uyarınca Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi Kapsamında ödenen Verginin iade Talepleri İçin Vergi İade Dilekçesi Örneğini yazının ekinden...
 48. M

  Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

  Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 9 Ağustos 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31918 TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM...
 49. M

  Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

  Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2022 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği...
 50. M

  Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:92) Hazırlanmıştır.

  92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Üst