Yurtdışında çalıştırılmak üzere Türkiye'de başka firmalardan yapılan iş gücü temininin vergilendirilmesi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
:​
93767041-130[9-2016-1]-32
21.04.2017​
Konu
:​
Yurtdışında çalıştırılmak üzere Türkiye'de başka firmalardan yapılan iş gücü temininin vergilendirilmesi.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin Türkmenistan'da yapmış olduğu projeler kapsamında söz konusu ülkede montaj ve demontaj işlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye'de tam mükellef şirketlerden personel temin ettiği belirtilerek bu hizmetin KDV'ye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği

hükümlerine yer verilmiştir.

60 No.lu KDV Sirkülerinin "1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler" başlıklı bölümünde; "KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV'nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketiniz tarafından yurt dışında verilecek montaj ve demontaj hizmetlerinde, şirketinizin yeterli sayıda personele sahip olmaması ve gerekli personelin yurtiçinde yerleşik firmalarla yapılan sözleşmeler ile temin edilmesi durumunda, alacağınız personel temin hizmeti, söz konusu hizmetin yurt dışında verilmesi ve hizmetten yurt dışında bulunan şubenizce faydalanılması kaydıyla KDV'nin konusuna girmez.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 99
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 33
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst