Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen kağıtlarda damga vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.01.01.01[6057]-E.36807
24.01.2020​
Konu
:​
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen kağıtlarda damga vergisi istisnası


İlgide kayıtlı özelge talep formu, dilekçe ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında …/…/2019 tarihinde imzalanan "Lisans Sözleşmesi" başlıklı kağıda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.Özelge talep formu ekinde yer alan "Lisans Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları TÜBİTAK'a ait olan teknoloji transfer paketi kullanılarak üretilecek ürünleri üretme, ürettirme, kullanma, birleştirme, entegre etme, pazarlama, kurulum, tanıtım, satış, satış sonrası destek hakları üzerinde, 10 (on) yıllığına şirketinize basit lisans hakkı tanınmasına ilişkin düzenlendiği anlaşılmıştır.Buna göre, söz konusu kanun hükmü ile yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna tanındığından, bu kapsamda değerlendirilmeyen söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 212
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 63
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 66
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 58
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst