Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 66813766-155[1-2017/60]-536464 27.12.2018

Konu : Yüksek ve orta-yüksek teknolojili

sanayi ürünlerinin üretimi ile düzenlenen

sözleşmelerin damga vergisine tabi

olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formları ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 2016-2017 yılları arasında farklı şirketlerle sözleşmeler düzenlediği ve sözleşmelerin konusunun; "PVC Ambarı ve Sundurmalar Çatı Kaplaması Yenilenmesi", "İnşaat Temizleme, Değiştirme, Yenileme", "Fabrikalar Sahası ve Yerleşim Bölgeleri Repikaj Çalışması, Peyzaj Düzenlemesi", "Güvenlik 1. Bölgesinin Özel Güvenliğinin Sağlanması", "Ürün Dolum, Paketleme, Yükleme ve Forklift Hizmetleri", "Genel Temizlik İşleri", "Satış Ambarları Yangın Suyu ve Hose Reel Hattı Çekilmesi" işlerine ilişkin olduğu, şirketinizin petrokimyasal hammadde üreten entegre bir üretim tesisi olduğu ve üretmiş olduğu ürünlerin tamamının orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfındaki ürünler kapsamında olduğu belirtilerek, söz konusu sözleşmelerin 6728 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (44) numaralı fıkra kapsamında damga vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Kanunla eklenen (44) numaralı fıkrasında ise, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

Özelge talep formu ekinde yer alan sözleşmelerin incelenmesinden, söz konusu sözleşmelerin münhasıran yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler olmayıp şirketinizin genel idari hizmetlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alım sözleşmeleri olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre, söz konusu Kanun hükmü ile yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna tanındığından, bu kapsamda değerlendirilmeyen söz konusu sözleşmelerden belli para ihtiva edenlerin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 175
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 39
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 34
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 39
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 42
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst