Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

stajyer

Well-known member
Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) YMM'ler mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

B) Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler

C) Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle Birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

D) YMM'lerin tasdik işlemlerine ilişkin ayrıntılar, Türmob tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

E) YMM'ler yaptıkları tasdikin doğrulundan sorumludur.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst