Vergi ödemeleri için yapılan kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Vergi ödemeleri için yapılan kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : E-62030549-125[8-2021/305]-687705 17.06.2022

Konu : Vergi ödemeleri için yapılan kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı

İlgi :

İlgi kayıtlı özelge talep formunda, 01.01.2021 tarihinden itibaren vergi ve SGK borçlarının şirket kredi kartı ile ödenmesi imkanı tanındığı, bazı bankaların, ödenen vergi tutarları yüksek olduğu için ödemelerden komisyon kestiği belirtilerek, vergi ödemeleri nedeni ile şirket kredi kartlarından kesilen komisyon bedellerinin gider olarak gösterilip gösterilemeyeceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "İndirilecek giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak giderler tadadi olarak sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiş bulunmaktadır.Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir. Ayrıca, bu giderlerin tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin vergi ödemelerini şirket kredi kartından yapması nedeniyle ilgili bankalar tarafından kesilen komisyon bedellerinin ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 106
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 52
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 44
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst