Uluslararası taşımacılık kapsamında yurt dışında mukim firmanın yakıt alım kartının kullanılmasında KDV sorumluluğu

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
39044742-010.01-21204
23.01.2017​
Konu
:​
Uluslararası taşımacılık kapsamında yurt dışında mukim firmanın yakıt alım kartının kullanılmasında KDV sorumluluğuİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, uluslararası taşımacılık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi ve bu faaliyetinizde kullanılan araçların yurt dışındaki yakıt alımlarında Almanya’da mukim bir firmanın yakıt alım kartını kullandığınızı, bu kartı kullanarak yaptığınız alımlara ilişkin olarak da kart sahibi Almanya’da mukim firma tarafından Şirketinize yansıtma faturası düzenlendiğini belirterek, bu işlemle ilgili sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi (KDV) beyan etmenizin gerekip gerekmediği hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

- 6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

60 No.lu KDV Sirkülerinin “Yurtdışındaki İşlemler” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere; KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, yurtdışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurtdışında yararlanılan hizmetler KDV nin konusuna girmemektedir. Türkiye'de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi de söz konusu değildir.

Buna göre, uluslararası taşımacılık faaliyetini icra ettiğiniz araçlar için Şirketinize yurt dışında yapılacak akaryakıt teslimi KDV'nin konusuna girmeyecek olup, bu işlemin akaryakıt kartını kullandığınız Almanya mukimi firma tarafından Şirketinize ilave bir masraf tutarı alınmamak kaydıyla yansıtılması işleminde de KDV hesaplanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst