Uluslararası Taşımacılık İstisnası Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
RİZE VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı
:​
85550353-130-5
20.02.2017​
Konu
:​
Uluslararası Taşımacılık İstisnası Hk.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; B2 Yetki Belgesi sahibi olan Şirketiniz tarafından tur organizatör firmaları vasıtasıyla gerçekleştirilen yurt dışı (….) organizasyonlarına yönelik yolcu listesinde bulunan kişilerin araçtan indirilerek araçlar ve yolcular olarak ayrı ayrı kapılardan geçirildikleri, yolcu listenizde bulunmasına rağmen bazı yolcuların hudut kapısını geçemedikleri, ancak organizatör firma ile anlaşmanızın yolcu başı değil tur başına olduğu ifade edilerek, bu durumun KDV Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-14/1 inci maddesinde ise transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden müstesna olduğu

hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/C. Taşımacılık İstisnası" başlıklı bölümünün (1.1.) bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (14/1) inci maddesinde Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV'den istisna edilmiştir.

İstisna kapsamına;

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren,

- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,

- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,

taşıma işleri girmektedir.

İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde, bu işler KDV'ye tabidir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizce tur organizatörlerine Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında verilen taşımacılık hizmetinin yolcuya değil, organizatöre toplu olarak verildiği durumda, yurt dışı grup (tur) taşımacılık faaliyetlerinize yönelik tur programı dahilinde olup çeşitli nedenlerle sınır kapısından geri dönüp tur programını tamamlayamayan yolcuların istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

Ancak, yurt dışı grup (tur) taşımacılık faaliyetlerinize yönelik tur programı dahilinde olup, çeşitli nedenlerle sınır kapısından geri dönüp tur programını tamamlayamayan yolcular nedeniyle organizatöre verilen hizmet tutarında (KDV matrahında) değişiklik olduğu takdirde istisna kapsamında beyan edilen tutarın revize edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 110
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 82
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 65
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst