Sürücü hizmet alım işinin damga vergisinden istisna olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

BATMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı : 25410040-155.01-E.1032 12.06.2018

Konu : Sürücü hizmet alım işinin damga vergisinden istisna olup olmadığıİlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Makine İkmal Daire Başkanlığı ile "… Hizmeti Alımı İşi" için imzalanan sözleşmenin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/42 numaralı fıkrasında, Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I.Akitlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 2 nci maddesinde, "petrol arama"; araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetleri olarak, "üretim" ise üretim sondajı ve geliştirme faaliyetleri, petrolün çıkarılması, ön işlenmesi, saha dâhilinde veya civarında depolanması, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınması olarak tanımlanmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formunuz ekinde yer alan ve şirketiniz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmenin konusunun "… Hizmeti Alımı İşi" olduğu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında doğrudan petrol arama ve üretim faaliyetine ilişkin olmadığı anlaşılmaktadır.Bu çerçevede, şirketiniz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında düzenlenen söz konusu sözleşmenin, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası hükmüne göre damga vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 102
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 46
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 50
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst