Sipariş Maliyet Yöntemi Örnek Sorular

muhasebe

Administrator
Yönetici
Sipariş maliyet yönteminde, belli bir partiler halinde üretim yapan ve her partide diğer partilerden farkı tür veya nitelikte mamuller üreten işletmelerde, her bir mamul veya mamul grubunun maliyetlerini ayrı ayrı saptayabilmek için kullanılan bir yöntemdir.


İNŞAAT, MOBİLYA, UÇAK, GEMİ, MAKİNE, KONFEKSİYON GİBİ ÜRETİMLERİ YAPAN İŞLETMELER SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİNİ UYGULAYABİLECEK İŞLETMELERDİR.


Sipariş maliyet yönteminde maliyetlerin sağlıklı bir biçimde hesaplanabilmesi için,

* Üretimine başlanan her mamul veya mamul grubu için ayrı bir sipariş maliyeti kartı açılır.

* Sipariş maliyet kartlarında her bir maliyet unsuru gider yerleri itibariyle ayrı ayrı izlenir.

* DİMM G, maliyet istek fişleri veya fiş özetinde yer alan bilgilerden yararlanılarak,

* DİG, işçi zaman kartlarından veya özetlerindeki bilgilerden yararlanılarak,

* GÜG ise yüklenme oranları yardımıyla siparişlere dağıtılır ve siparişin o dönemde söz konusu esas üretim gider yerinden alacağı GÜG bulunur.

* Maliyet dönemi sonunda her bir siparişe ait maliyet kartındaki DİMMG, DİG ve GÜG toplanarak sipariş partisinin toplam üretim maliyeti bulunur.ÖRNEK :
Sipariş maliyet yöntemini uygulayan bir işletmede Aralık ayında 201 nolu siparişle 5 adet A mamulü ve 202 nolu siparişle 4 adet B mamulünün üretimine başlanmıştır. Üretim 10 ve 20 nolu gider yerlerinde gerçekleşmektedir.

İşletmenin Aralık ayına ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir.10 Nolu Gider Yeri
20 Nolu Gider Yeri
201 Nolu Sipariş
202 Nolu Sipariş
201 Nolu Sipariş
202 Nolu Sipariş
DİMMG
20.000​
35.000​
40.000​
30.000​
DİG
50.000​
60.000​
60.000​
40.000​
Dİ Saati
60​
90​
110​
60​


Genel üretim giderlerinin fiili tutarları şöyledir;

Endirekt İşçilik : 24.500 TL

Endirekt Malzeme : 17.000 TL

Amortismanlar (Aylık) : 6.500 TL

201 ve 202 nolu siparişlerin toplam ve birim maliyetlerini bulunuz.ÇÖZÜM :

Öncelikle Genel Üretim Giderlerinin toplamı bulunur.


Endirekt İşçilik : 24.500 TL

Endirekt Malzeme : 17.000 TL

Amortismanlar (Aylık) : 6.500 TL

Toplam : 48.000 TLBulunan Toplam Fiili Genel Üretim Giderleri Dİ Saati Toplamına Bölünerek Yükleme Oranı Bulunur.


Dİ Saati Toplamı = 60 + 90 + 110 +60

Dİ Saati Toplamı = 320

Yükleme Oranı = Toplam Fiili GÜG / DİS


Yükleme Oranı = 48.000 / 320

Yükleme Oranı = 150 TL

Bulunan Yükleme Oranına Göre Genel Üretim Giderleri Dİ Saatlerine Göre Gider Yerlerine Dağıtılır.

10 Nolu Gider Yeri


201 Nolu Sipariş : 60 x 150 = 9.000 TL

202 Nolu Sipariş : 90 x 150 = 13.500 TL

20 Nolu Gider Yeri

201 Nolu Sipariş : 110 x 150 = 16.500 TL

202 Nolu Sipariş : 60 x 150 = 9.000 TLGenel Üretim Giderleri Sonucu Sipariş Maliyet Kartı

10 Nolu Gider Yeri
20 Nolu Gider Yeri
201 Nolu Sipariş
202 Nolu Sipariş
201 Nolu Sipariş
202 Nolu Sipariş
DİMMG
20.000​
35.000​
40.000​
30.000​
DİG
50.000​
60.000​
60.000​
40.000​
GÜG
9.000​
13.500​
16.500​
9.000​
TOPLAM
79.000​
108.500​
116.500​
79.000​
A MAMULÜ
B MAMULÜ
A MAMULÜ
B MAMULÜ


A MAMULÜNÜN TOPLAM MALİYETİ


79.000 + 116.500 = 195.500 TL

A MAMULÜNÜN BİRİM MALİYETİ

195.500 / 5 = 39.100 TLB MAMULÜNÜN TOPLAM MALİYETİ


108.500 + 79.000 = 187.500 TL

B MAMULÜNÜN BİRİM MALİYETİ

187.500 / 4 = 46.875 TL
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst