Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu Örneği

 • Konbuyu başlatan Serap
 • Başlangıç tarihi
S

Serap

Ziyaretçi

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu​

Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu Örneği

Rapor Sayısı : 20.../ …. /…./20...​


SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORUİNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

ADI SOYADI :​

BAĞLI BULUNDUĞU ODA : İSTANBUL SMMM ODASI

RUHSAT NUMARASI :

ODA SİCİL NUMARASI :

BÜRO SİCİL NUMARASI :

KAŞE NUMARASI :

İŞ ADRESİ :

TELEFON :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

ÜNVANI :

ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

SERMAYESİ :

BİR ÖNCEKİ SERMAYESİ :

ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler :

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/NOSU

Yevmiye Defteri

Defter-î Kebir

Envanter Defteri

B-) Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler :

YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ / NOSU

Yevmiye Defteri

Defter-î Kebir

Envanter Defteri


ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

( Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için )


A-) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları​


Nakti Sermaye ödemelerinin Tarihi Tutarı Yevmiye maddesi


B-)Ayni sermaye ödemesi yoktur.

İNCELEMELER :

Şirketin sermayesi ..........................TL olup, tescili .... /.... /....... günlü ....... sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin ........ sayfasında ilan edilmiştir.

Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.

Şirketin …. /…. /...... tarihli mizana/bilançosuna göre ............... TL (........................) sermaye, şirket özvarlığının içinde TTK 376 ya göre ½ olan yasal oranda korunmatadır.

Şirketin ..../..../......... tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

AKTİF TOPLAMI : ………………………… -TL

TESCİLLİ SERMAYESİ :…………………………. -TL

BORÇLAR ( - ) : ………………………… -TL

ÖZ VARLIK : ………………………… -TL ,olup

TTK 376 ya göre sermayenin ½ olan yasal oranlarında korunduğu anlaşılmaktadır.

Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.

6- SONUÇ :

A-) Şirketin ..................................-TL olan sermayesi ................yılında tamamen ödenmiş ve bugüne kadar herhangi bir çekilme olmamıştır.

B-) Şirketin ...../......./............. tarihli mizanına bilançosuna göre hesaplanan ÖZ VARLIĞI ..............- TL olarak TTK 376 ya göre ½ olan yasal oranlarında bünyede mevcuttur. Sermaye artışında kullanılabilinecek başkaca fon mevcut değildir.


SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst