Satışların Maliyeti Tablosu Nedir ? Satışların Maliyeti Tablosu Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Satışların Maliyeti Tablosu

Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti ayrı bir tabloda hesaplanarak gelir tablosunda yerine konur. Satışların Maliyeti Tablosu işletmenin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetini, satılan mamul maliyetini, satılan hizmet maliyetini gösterir. Satışların maliyeti tablosu Gelir Tablosunun ekini oluşturur.

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU


ÜRETİM MALİYETİ

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
Direkt İşçilik Giderleri
Genel Üretim Giderleri
Yarı mamul Kullanımı
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

Mamul Stoklarında Değişim
Dönembaşı Stok (+)
Dönemsonu Stok (-)

SATILAN MAMUL MALİYETİ

TİCARİ FAALİYET

Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)
Dönem içi Alışlar (+)
Dönemsonu Tıcari Mallar (-)

SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ
SATILAN HİZMET MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ

 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 72
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 84
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 168
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 162
M Maliyet Muhasebesi 0 133
M Muhasebe Hesapları 0 179
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 87
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 57

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst