... San. Tic.A.Ş.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
85550353-130[2020/7]-20151
05.08.2021​
Konu
:​
... San. Tic.A.Ş.İlgi
:​
… tarih ve … kayıt no.lu özelge talep başvurunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin çay imalat etmek üzere kurulduğu, geçmiş yıllarda fabrika kiralayarak bu faaliyeti yaptığı, bu dönemde sanayi sicil belgesi de aldığı, son dönemlerde aktif olmayan Şirketinizin 2020 yılında çay paketleme fabrikası olarak faaliyetini devam ettirdiği belirtilerek, söz konusu fabrika için edinilecek olan makine-demirbaşların, KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesinde yer alan istisna kapsamında KDV'siz alınıp alınamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 39 uncu maddesinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin "İstisna Kapsamına Giren Teslimler" başlıklı (II/E-9.1.2) bölümünde;"30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede sanayi sicil belgesine haiz katma değer vergisi mükelleflerinin münhasıran imalat sanayiindeki kullanımlarına yönelik istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizat belirlenmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmaz.İstisna, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makina ve teçhizatın, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere 31/12/2022 tarihine kadar tesliminde uygulanır."açıklamasına yer verilmiştir.Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıdan, çay ambalajlama faaliyetinin "Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması (US-97)"nda Diğer İş Faaliyetleri (US-97 Kodu: 74) kapsamında Ambalajlama Faaliyetleri (US-97 4 lü Kodu: 7495) içerisinde yer aldığı, bu itibarla imalat sanayii (US-97 Kodu:15-37) kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu faaliyetinize ilişkin edinilecek makine-demirbaşlar için 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 62
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 47
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 36
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 33
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 35
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 41

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst