Panelvan Kamyonetin Mobil Ofise Dönüştürülmesinin ÖTV ye tabi olup olmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
E-76464994-135[ÖTV.2021.20]-228453
30.12.2021​
Konu
:​
Panelvan Kamyonetin Mobil Ofise Dönüştürülmesinin ÖTV ye tabi olup olmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, sahibi olduğunuz hususi yük nakliyatı kullanım amaçlı ……… model N1 sınıfı panelvan kamyoneti, arkasına iki sandalye bir masa koyarak mobil ofise dönüştürmek suretiyle tadil ettirdiğinizden bahisle, ruhsata işletmek amacıyla tarafınıza verilmek üzere bu dönüştürme işleminin özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hususunda yazı talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun;

- (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (2/1-b) maddesinde, ilk iktisabın; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,

- (2/1-d) maddesinde, motorlu araç ticareti yapanların, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler olduğu,

- (15/2-b) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Buna göre, 4760 sayılı ÖTV Kanununun (15/2-b) maddesi gereğince yalnızca, (II) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanların, kayıt ve tescilden sonra, taşıtların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre geçmeden, (II) sayılı listedeki; 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 ("Diğerleri" grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan taşıtlara dönüştürülmesi halinde ilave ÖTV beyanı ve ödenmesi aranmakta olup, bu uygulama kapsamında yapılacak beyanda, tadilata tabi tutulan taşıtın ilk iktisabındaki matrah ve tadilat sonrası kayıt ve tescil tarihinde yeni taşıt için geçerli ÖTV oranı dikkate alınmaktadır.

Dolayısıyla, mezkûr Kanunun (15/2-b) maddesi uygulamasında, ÖTV'ye tabi taşıtın, kayıt ve tescilden sonra ancak ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde, yukarıda belirtilen taşıtlara dönüştürülmesi kaydıyla ilave ÖTV yükümlülüğü söz konusu olmakta olup, bu kapsamda tadilat sonrası yeni taşıtın tescil tarihi itibarıyla daha yüksek oranda ÖTV'ye tabi olması halinde Kanunun (15/2-b) maddesi kapsamında ilave ÖTV beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, N1 kategorisinde yer alan panelvan kamyonetin, tadilat sonrası N1 kategorisinde yer alan mobil ofise dönüştürülmesi işleminde, aracın tadilat sonrası düzenlenen Münferit Araç Uygunluk Belgesinin incelenmesinden, araçta ilave yolcu taşımaya yönelik bir tadilat bulunmadığı ve seyir halinde aracın arka alanında yolcu taşıyamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği anlaşıldığından, 4760 sayılı ÖTV Kanununun (15/2-b) maddesi kapsamında bir dönüşüme tabi tutulmamış yeni araç için ilave ÖTV aranmasına gerek bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst