Köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yapılan traktör motoru tamiri faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
47423198-120.01.03[9-2017-10]-5015
07.02.2018​
Konu
:​
Köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yapılan traktör motoru tamiri faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olması hk.İlgi
:​
02/10/2017 tarih ve 16055 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, köy sınırları içerisinde iş yeri açmak suretiyle yaptığınız oto motor tamiri faaliyetinden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.Söz konusu maddenin 3 numaralı bendinde, "Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47 nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51 inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar)"ın esnaf muaflığından yararlanabilecekleri belirtilmiştir.Konuyla ilgili olarak, Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yazışma yapılmış olup alınan 27/10/2017 tarih ve 19326 sayılı cevabi yazı ve eki yoklama fişlerinden 01/10/2006 tarihinde iş yeri açmak suretiyle oto motor faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olduğunuz, 27/11/2014 tarihinden itibaren ise esnaf muaflığından faydalandığınız, halen faaliyetinize devam ettiğiniz, kiralamış olduğunuz iş yerinizde traktör ağırlıklı tamir işleri yaptığınız anlaşılmıştır.Buna göre, köy sınırları içerisinde dükkan açmak suretiyle, traktör tamiri faaliyetinde bulunmanız halinde, Gelir Vergisi Kanununun 47 inci maddesindeki şartları da taşımanız kaydıyla, esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 1 233
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 53
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 44
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 34
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 40
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst