Kısmi Süreli (Part-Time) İş Sözleşmesi Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kısmi süreli (part-time) olarak işçi çalıştıran işyerlerinin hazırlaması gereken kısmi süreli (part-time)iş sözleşmesi örneği

KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞVEREN:


İşyeri Ünvanı

İşveren
SSK İşyeri Sicil no

Adresi

PERSONEL

Adı Soyadı
Baba Adı
T.C. Kimlik Numarası
Adresi

İşe Giriş Tarihi

GENEL ŞARTLAR

 1. İşbu hizmet sözleşmesi ….(…..) yıl sürelidir/belirsiz sürelidir.
 2. Deneme süresi (…) aydır./yoktur.
 3. Personel,eşdeğer işlerde ve işverenliğe ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir,şehir dışında görevlendirilebilir,yetki ve sorumlulukları değiştirilebilir.
 4. İşyerinde aylık çalışma gün sayısı …… Gün
Günlük çalışma saati …… Saat

 1. Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak işverene
Bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.

 1. Personel verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve
Güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür

 1. İşveren, işçilik haklarını ödemek,ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak,iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 2. Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
 3. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü “İş Günü” niteliğindedir.
 4. Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
 5. Personel, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları/sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
 6. Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
 7. Personel, işyeri disiplinine, verilen talimat ve emirlere uymayı kabul eder. İşyeri insan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş sözleşmesinin devamı niteliğindedir.
 8. Personelin kıdemi, işyerindeki hizmet süresidir
(Aylık çalışma gün sayısı = (Ay içindeki Çalışma saati) / 7,5 ) )

Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da,yukarıdaki formüle göre hesaplanır.SON HÜKÜMLER:


1 Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.

2 Uyuşmazlıklarda çözüm mercii …………….. mahkeme ve icra daireleridir.

3 İş bu hizmet akdi, …./…./……. Tarihinde tanzimle okundu ve kabulle imzalandı.

İŞVEREN PERSONEL

İMZA İMZA
 
Son düzenleme:
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 44
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 53
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 29
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 73
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst