Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamaları

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı
:​
52796708-130-1
02.01.2017​
Konu
:​
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamalarıİlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketinizin merkez ... Köyü Muhtarlığına düğün salonu inşaatı yaptığı, köy muhtarlığına keseceğiniz faturanın tevkifatlı olup olmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin, (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (I/C-2.1.3.2) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin "I/C-2.1.3.2.1.Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri'' başlıklı bölümünde, bu Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı, yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmetlere ait KDV üzerinden tevkifat yapılacağı açıklanmıştır.

Buna göre kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular arasında köy muhtarlıkları veya köy tüzel kişilikleri sayılmamış olup yapım işinin köy muhtarlığına karşı ifa edilmesi durumunda tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst