Kapıcı Hizmet Akdi Sözleşmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kapıcı Hizmet Akdi Sözleşmesi

………………………………………….. YÖNETİMİ

KALORİFERCİ HİZMET AKDİ


İşyeri olan …………………………………………. Yönetimi ile tatbik imzası bulunan ……………….. oğlu ………. yılı ………………….. doğumlu ……………………. arasında yürürlükteki İş Kanunu gereğince aşağıda belirtilen şartlarla hizmet akdi yapılmıştır.

01- Yapılan iş : ……………………….........

02- İş Süresi : ……………………………..

03- Ücret : ……………………………..

04- Ücretin Ödenme Şekli : Çalışılan her ayın son günüdür.

05- İşçi hizmet akdi itibari ile iş kanunun amir hükmüne uymayı, site yönetiminin yönergesine ve yöneticinin verdiği talimatlara uygun olarak davranmayı ve işini bu esaslara uygun olarak yürütmeyi kabul eder.

06- İşçinin site yöneticilerinin vereceği işlerin dışında hiçbir şekilde başka bir işverenin iş verenin işinde çalışmamayı kabul eder.

07- İşçi kalorifer dairesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi kira bedeli alınmadan ikameti site kat malikleri tarafından sağlanmaktadır. Ancak yöneticinin izni olmadan başkasını oturtamayacaktır.

08- Sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren itiraza meydan vermeden söz konusu daireyi en geç 15 (on beş) gün içinde boşaltacaktır.

09- Kaloriferin yanmadığı aylarda ve Pazar günleri ve resmi tatiller dışındaki günlerde bahçenin her türlü bakımını yapar, çimleri biçer, çiçekleri haftada iki kez sular, çevrede biriken kağıt vb. parçaların ve pisliklerin toplanıp çöp bidonlarına konmasını sağlar, ağaçların sulamasını yapar.

10- Ortak kullanılan su ve elektrik sayaçlarının verilen ihbarnamelerini zamanında yöneticiye teslim eder.

11- Kaloriferci su, elektrik sayaç ve tesisatı, posta kutuları ve sitenin her türlü demirbaşının korunmasından ve emniyetinden sorumludur. Ayrıca elektrik, su ve kalorifer tesisatında ortaya çıkacak arızaları yöneticiye bildirir, mal sahiplerine duyurur.

12- Kömürü içeri boşaltma sırasında içeri taşınması küllerin dışarıya çıkartılması kalorifercinin görevidir. Fakat deponun uzağına dökülen kömürlerin içeriye taşınmasına ayrıca ücret ödemesi yapılabilir.

13- Apartman merdivenleri ile giriş merdivenleri haftada iki defa temizleyecektir. (kışın haftada bir gün)

14- Kaloriferci apartman sakinleri ile olan ilişkilerinde saygılı olmak ve saygıyı korumak zorundadır.

15- Kaloriferci konutu ve kalorifer dairesi amaçları dışında kullanılamaz.

16- Tüm apartman sakinlerinde olduğu gibi kaloriferci dairesinde kesinlikle kedi, köpek, tavşan vb. hayvanları bakamaz.

17- Kaloriferci kazanların yanma dönemi bittiğinde kazanların bakımını, yağlanmasını, temizlenmesini yapacak ve özellikle kalorifer dairesinin temiz tutulmasına özen gösterecek kireç boyasını yapacaktır.

18- Kaloriferci kışın kalorifer tesisatını usule uygun olarak çalıştıracak, en ekonomik şekilde yanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacak, bina içi ısı derecesinin belediye kurallarına uygun olmasını sağlayacak, kalorifer dairesindeki tüm tesisatı koruyarak ilgisiz kişilerin bu tesisatla ilgilenmesini veya tamir etmeye kalkmasını engelleyecektir.

19- Kaloriferci mesai saatleri içinde ve özellikle kazan dairesin de içki vb. maddeleri kesinlikle içmeyecektir. Ayrıca misafirlerini de kazan dairesine kesinlikle sokmayacaktır. Kazan dairesine kaloriferci ve yöneticilerin dışında kimse girmeyecektir.

20- Günlük çalışma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a) Kaloriferin yanmadığı günlerde :

Sabah : 09:00 – 12:00

Öğle : 15:00 – 19:30

Pazar tatil hakkını kullanacaktır.

b) Kaloriferin yandığı günlerde:

Kaloriferci günlük çalışma programını kendi düzenler. Bu düzenleme sırasında haftalık çalışma süresinin 45 saati geçmemesine dikkat eder. İş günlük çalışma tablosunu tanzim ederek 15 gün içinde yönetime bildirecek. Çalışma tablosu yönetim tarafından onaylanarak uygulamaya konacaktır.

Kalorifercinin mesaisi haftalık 45 saattir. Dinlenme zamanlarını dilediği gibi değerlendirebilir. Bu saatlerde çalışmak zorunda değildir. Kendi isteği ile kendiliğinden dinlenme saatlerinde çalışırsa bu zamanı fazla çalışma veya mesai olarak değerlendiremez. Kişisel ihtiyaçlarını dinlenme saatleri içinde yerine getirir. Yöneticilerden izin almadan çalışma saatlerinde kesinlikle binayı terk edemez.

21- Kaloriferci iş akdinin feshinde aldığı demirbaşları, kalorifer dairesini, kaloriferci dairesini olduğu gibi teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde tazminat öder.

22- Bu akitte yazılı olan hususlardan her hangi birinde işçinin ihmali olması halinde hizmet akdi tazminatsız ve ihbarsız olarak sana erer. Bu durumda işçi hiçbir hak talebinde bulunamaz.

23- Bu hizmet akdinin süresinin bitiminden sonraki zamanlar için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Kendi süresi içinde geçerlidir. Hizmet akdinin yenilenmesi işveren ile işçinin yeniden anlaşmasına bağlıdır.

24- Kaloriferin yanmadığı günlerde (yazın) işçi 14 günlük izin hakkını kullanacaktır.

25- Kaloriferin yandığı günlerde işçiye her gün 1,5 lt. süt verilecektir.

26- Kaloriferci normal ihtiyaçlarının dışında ısınma, yemek pişirme, su ısıtma ve çay yapma gibi nedenlerden elektrik kullanmaz. Kalorifercinin elektrik ve su sarfiyat bedeli kat malikleri tarafından karşılanmaktadır. Dikkat derecede fazla sarfiyat durumunda bu bedel kendisinden tahsil edilecektir.

27- Bu sözleşme Kat Malikleri tarafından Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

27 maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca okunup içeriği anlaşıldıktan sonra serbest iradeleri ile imza altına alındı.

İŞVEREN İŞÇİ

(Yönetici) (Kaloriferci)
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 132
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 103
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 159
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst