... Kanalı Üzerinden Yapılan Yayından Elde Edilen Kazanç

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11355271-120.01[37-2020/16]-E.55674
15.12.2020​
Konu
:​
Youtube Kanalı Üzerinden Yapılan Yayından Elde Edilen Kazanç

İlgi
:​
02/03/2020 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... üzerinden yaptığınız yayınlar neticesinde gelir elde ettiğiniz, elde ettiğiniz gelirin ... firması tarafından her ayın 21 inde hesabınıza yatırıldığı, şu ana kadar toplamda 7.000,00 TL gelir elde ettiğiniz, aynı zamanda devlet memuru olduğunuz belirtilerek, elde etmiş olduğunuz geliri nasıl beyan etmeniz gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüşü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.Öte yandan, mezkur Kanunun "Gelirin toplanması ve beyan" başlıklı 85 inci maddesinde;"Mükellefler 2 nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur."hükmü yer almaktadır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; ... üzerinden yaptığınız yayınlardan dolayı ... firması tarafından adınıza yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu gelirinizin anılan Kanunun 85 inci maddesi uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 93
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 73
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 51
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 48
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 54
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst