Kademeli Dağıtım Yöntemi Örnek Sorular

muhasebe

Administrator
Yönetici
KADEMELİ DAĞITIM YÖNTEMİ

Kademeli dağıtım yönteminde dağıtıma tabi gider yerleri arasındaki ilişki belli bir sıra içinde tek yönlü olarak dikkate alınır.

Dağıtıma tabi gider yerleri büyüklüklerine göre sıraya dizilir ve en büyük yardımcı gider yerinden dağıtıma başlanır.

Kademeli dağıtım yöntemine göre gider yerleri kendisine ve kendisinden önce dağıtılan gider yerlerine pay vermezler.

ÖRNEK : Bir üretim işletmesi tek bir mamulün üretimini ve satışını yapmaktadır. İşletmede montaj ve boyama esas üretim gider yeri ve enerji ve sosyal tesisler yardımcı gider yerleri bulunmaktadır. Kademeli dağıtım yöntemini uygulayan işletmenin 1. Dağıtım sonrası gider yerlerinde toplanan giderlerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.GİDER YERLERİ
1 DAĞITIM TOPLAMI
DAĞITIM ANAHTARI
ENERJİ
400.000​
KWS​
SOSYAL TESİS
500.000​
PERSONEL SAYISI​
MONTAJ
3.000.000​
BOYAMA
4.500.000​
GİDER MERKEZİ
KWS
PERSONEL SAYISI
ENERJİ
300​
350​
SOSYAL TESİS
225​
400​
MONTAJ
700​
250​
BOYAMA
125​
200​
Kural gereği dağıtıma en büyük yardımcı gider yerinden başlanır.En büyük yardımcı gider yeri Sosyal Tesistir.SOSYAL TESİS GİDER YERİNİN DAĞITIMI

Sosyal Tesis Gideri = 500.000 TL


Kural gereği yardımcı gider yeri kendinden önceki gider yerine de pay verir kendisine pay vermez.

Sosyal tesis gideri personel sayısına göre dağıtılacağından

GİDER MERKEZİ
PERSONEL SAYISI
ENERJİ
350​
MONTAJ
250​
BOYAMA
200​
TOPLAM
800


Dağıtım Oranı = 500.000/800

Dağıtım Oranı = 625 TL

Enerjinin Alacağı Pay =
350 x 625 = 218.750 TL

Montajın Alacağı Pay = 250 x 625 = 156.250 TL

Boyamanın Alacağı Pay =200 x 625 = 125.000 TL

Toplam = 500.000 TLENERJİ GİDER YERİNİN DAĞITIMI


Kural gereği bir önceki yardımcı gider yerinden pay aldığından;

Enerji Gideri = 400.000 + 218.750

Enerji Gideri = 618.750 TL


Enerji Gideri KWS göre dağıtılacağından kendisine ve kendisinden önceki dağıtılınan gider yerlerine pay vermeyeceğından

GİDER MERKEZİ
KWS
MONTAJ
700​
BOYAMA
125​
TOPLAM
825


Dağıtım Oranı = 618.750 / 825

Dağıtım Oranı = 750 TL

Montajın Alacağı Pay =
700 x 750 = 525.000 TL

Boyamanın Alacağı Pay = 125 x 750 = 93.750 TL

Toplam = 618.750 TL

ÖRNEK 2


GİDER YERİ
YHGY 1
YHGY2
DAĞITILACAK GİDER
2.000 TL​
3.000 TL​
YHGY 1
% 15​
% 5​
YHGY 2
% 10​
% 15​
EÜGY 1
% 45​
% 30​
EÜGY 2
% 30​
% 50​


Bu bilgilere göre Kademeli Dağıtım Yönteminde EÜGY 2 de toplanan gider kaç TL dir?

ÇÖZÜM

Bu örnekte değerlerin % olarak verilmesi önemli değildir. % yokmuş gibi değerlendirilir.


Kural Gereği dağıtım en yüksek gider yerinden başlanarak yapılır. Bu örnekte en yüksek gider yeri YHGY 2’dir

YHGY 2 DAĞITIMI

YHGY 2 = 3.000 TL


Kural gereği kendisine pay vermeyecektir.

GİDER YERİ
YHGY2
YHGY 1
5​
EÜGY 1
30​
EÜGY 2
50​
TOPLAM
85


Dağıtım Oranı = 3.000 / 85

Dağıtım Oranı = 35,29 TL

EÜGY 1 =
30 x 35,29 = 1.058,70 TL

EÜGY 2 = 50 x 35,29 = 1.764,50 TL Sonuçlar yaklaşıktır.

YHGY 1 = 5 x 35,29 = 176,50 TL

Toplam = 3.000 TLYHGY 1 DAĞITIMI


Kural gereği kendinden önceki dağıtılan gider yerinden pay aldığından

YHGY 1 = 2.000 + 176,50

YHGY 1 = 2.176,50 TL


Kural gereği kendisine ve kendinden önceki gider yerine pay veremeyeceğinden

GİDER YERİ
YHGY 1
EÜGY 1
45​
EÜGY 2
30​
TOPLAM
75


Dağıtım Oranı = 2.176,50 / 75

Dağıtım Oranı = 29,02 TL

EÜGY 1 =
45 x 29,02 = 1.305,90 TL

EÜGY 2 = 30 x 29,02 = 870,60 TL

Toplam = 2.176.50 TLEÜGY 2 DE TOPLANAN GİDER = 1.764,50 + 870,60

EÜGY 2 DE TOPLANAN GİDER = 2.635,10 TL
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 27
S Maliyet Muhasebesi 0 105
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 47
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 86
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 65
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst