İş Kazası Bildirim Dilekçesi Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVEVLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………..İşyerimiz …………………………………. adresinde kurulu olup müdürlüğünüzde ……………………….. sicil numaralı dosyada tescillidir. ……..….…………… tarihinde şirketimiz personeli …………. Sigorta sicil numaralı ………………… bir iş kazasına maruz kalmıştır.

Kazalı sigortalıya ait vizite kağıdı fotokopisi ektedir.

Gereğini arz ederiz.İşveren/İşveren Vekili

İmza-Tarih-Kaşe​


İşyeri Adresi :

Telefonu :
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst