İl Genel Meclisi üyeleri ile aralarından seçilen komisyon üyelerinin asgari geçim indiriminden faydalanması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
67630374-120[2016/33]-4
16.02.2017​
Konu
:​
Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İl Genel Meclisi üyeleri ile aralarından seçilen komisyon üyelerinden bazılarının sosyal güvenlik kapsamında bulunduğu (esnaf, işçi, emekli v.b), bazı üyelerin ise sosyal güvenlik kurumuna bağlı bulunmadığı belirtilerek, bu kişilerin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacakları hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler şeklinde tanımlanmış olup, üçüncü fıkrasının (3) numaralı bendinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır.Öte yandan, aynı Kanunun 32 nci maddesinde, "Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere: ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmı döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.……Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."
hükmü yer almıştır.Diğer taraftan, asgari geçim indirimi uygulamasının usul ve esaslarının açıklandığı 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 10.1. bölümünde "Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, asgari geçim indirimi uygulamasından gerçek ücret geliri elde eden kişilerin yararlanması mümkün bulunmakta, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde asgari geçim indiriminin en yüksek ücret aldığı işveren tarafından uygulanması gerekmektedir.Bu çerçevede, ilgide kayıtlı özelge talep formunda belirtilen il genel meclis üyelerinin bu hizmetleri karşılığında almış oldukları ve vergi tevkifatı yapılması gereken ücretlerinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanmaları gerekir. İl genel meclisi üyeliği yapanların aynı zamanda başka bir işverenden de ücret geliri elde etmeleri halinde, asgari geçim indiriminin yüksek ücret gelirine uygulanması gerekir. Bu kişilerin il genel meclis üyeliği dolayısıyla aldıkları ücret dışında emekli aylığı da alıyor olmaları ve başka bir işverenden ücret almamaları durumunda ise il genel meclisi üyelikleri dolayısıyla aldıkları ücret için asgari geçim indiriminden yararlanabilecekleri tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst