Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı : 26468226-155[ÖZG-4-2018]-E.64834 22/10/2018

Konu : Hisse devir sözleşmesinin damga

vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Belediyenizin hissedarı olduğu … Tic. A.Ş.'de bulunan % 20 hissenizi …Tic. A.Ş.'ye sattığınızı belirtilerek, bu kapsamda düzenlenen ihale kararının ve sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, özelge talep formunuz ekinde yer alan Belediyenizin … Tic. A.Ş.'de bulunan hisselerinin … Üretim ve A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen …/…/2017 tarihli "Taksitli Satış Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/16 ncı maddesi kapsamında damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
V Muhasebe Hesapları 0 116
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 325
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 214
S Staja Giriş Sınavı Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları 1 165
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 39
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 30

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst