Gümrük Müşavirliği Ana Sözleşme Amaç Konu Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Gümrük Müşavirliği Ana Sözleşme Amaç Konu Örneği

-4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak.
-Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 153
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 124
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 77
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 115
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 155
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 149
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 61
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 64

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst