Gemi Yapım Sözleşmelerinin Damga Vergisi İstisnası.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.01.01.01[5734]-E.214097
13.08.2020​
Konu
:​
Gemi Yapım Sözleşmelerinin Damga Vergisi İstisnası.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile Pakistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan "… Sözleşmesi" kapsamında … Deniz Teknolojileri A.Ş. ile imzalamış olduğunuz "… Projesi Tasarım Sözleşmesi"nin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/49 maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Anılan Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerli ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen (49) numaralı fıkrasında ise, her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.Özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başkanlığı arasında imzalanan "…İnşaası İçin Sözleşme"nin 2 nci maddesinde, yüklenicinin tamamen kendi sorumluluğu altında …'i (Bundan sonra gemi ya da gemiler olarak anılacaktır) inşa edip, teslim edeceği; 4 üncü maddesinde, sözleşmenin kapsamının, yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen şart ve koşullara uygun olarak alıcıya dört gemi sağlaması olduğu; Şirketiniz ile … Deniz Teknolojisi A.Ş. arasında imzalanan "… Projesi Tasarım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın konusunun ise, …'ın Pakistan Milgem Projesi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu tasarım hizmetinin sözleşme, Ek-1 İş Tanımı, Ek-2 Teknik Şartname ve diğer eklerinde belirlenen gereksinim, usul ve esaslara uygun olarak yükleniciden sağlanması olduğu anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Başkanlığı arasında imzalanan "… İnşaası İçin Sözleşme" kapsamında yapılacak gemiler ile ilgili gemi inşa izinlerinin Şirketiniz adına düzenlendiğinin yetkili izin kuruluşundan alınacak bir yazı ile tevsiki koşuluyla, Şirketiniz ile … Deniz Teknolojisi A.Ş. arasında düzenlenen …/…/2019 tarihli "… Projesi Tasarım Sözleşmesi"nin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/49 numaralı fıkrası kapsamında değerlendirilmesi ve damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 27
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 31
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 79
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 84
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 77
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 86
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 37

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst