Geçici 7 nci madde uygulamasından yararlanılarak iktisap edilen M plakalı ticari aracın C plakalı araca dönüşmesinde ÖTV istisnası.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
36062021-135[2019/ÖZE-08]-E.29314
12.06.2020​
Konu
:​
Geçici 7 nci madde uygulamasından yararlanılarak iktisap edilen M plakalı ticari aracın C plakalı araca dönüşmesinde ÖTV istisnası.

İlgi
:​
19/06/2019 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; ………… marka ……………….. şase, …………… motor numaralı aracı 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında 8/11/2017 tarihinde iktisap ederek …………. plakaya tescil ettirdiğiniz belirtilerek, söz konusu aracı yine kendi adınıza kayıtlı …………….. plakaya tescil ettirerek servis taşımacılığında kullanmanız durumunda bu işlemin bahse konu istisna uygulamasının ihlali anlamına gelip gelmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesine göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV'den müstesnadır.

Anılan maddenin dördüncü fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin usul ve esasların yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri" başlıklı (VI/E/1.4) bölümünde, istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

- Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

- Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, istisnadan yararlanandan alınacağı açıklanmıştır.

Bu itibarla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında ÖTV ödenmeksizin iktisap edilen taşıtların, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV'nin, istisnadan yararlanandan aranması gerekmektedir. Ancak, minibüs ve dolmuş ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan ticari taşıtın, aynı mükellef tarafından servis ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılmaya başlanmasının ve bu amaçla yapılan plaka değişikliği işleminin, ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinden çekilme olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanılarak minibüs ve dolmuş ile şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisap edilen ……………. plakalı ticari taşıtın, tarafınızca servis ile şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere ……………….plakaya çevrilmesi işlemi, ticari yolcu taşımacılığı faaliyetinden çekilme olarak değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu plaka değişikliğinden dolayı ÖTV yönünden herhangi bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 175
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 153
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 66
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 116
M 2020 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 66
M 2020 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 73
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 74
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst