Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı : 35831311-010-5042 08.02.2018

Konu : Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, fason piliç üretimi yaptığınız belirtilerek, … Gıda A.Ş. ile her bir üretim sonunda hakediş tutarı üzerinde uzlaşılarak karşılıklı imzalanan "Fason Yetiştiriciliği Mutabakat Formu" başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; damga vergisinden istisna edilen kağıtların yer aldığı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (33) numaralı fıkrasında, 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin senetlerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Özelge talep formunuz ekinde yer alan mutabakat formunun incelenmesinden, fason piliç üretimi konusunda ödenecek tutar konusunda anlaşmaya varıldığı, yetiştirici ve firma temsilcileri taraflarından imzalandığı, dolayısıyla mahiyeti itibariyle sözleşme olduğu anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Gıda A.Ş. ile her bir üretim sonunda hakediş tutarı üzerinde uzlaşılarak karşılıklı imzalanan "Fason Yetiştiriciliği Mutabakat Formu" başlıklı kağıdın, 5488 sayılı Tarım Kanunu kapsamında üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmesi olduğunun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınacak bir yazı ile tevsiki halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/33 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmakta olup, tevsikin sağlanamaması halinde söz konusu kağıdın Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst