Çocuk yardımı ödemelerinin vergilendirilmesi hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı
:​
30094508-120[2017/3.4]-6952
22.04.2020​
Konu
:​
Çocuk yardımı ödemelerinin vergilendirilmesi hk.İlgi
:​
18.06.2017 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; personel teminine yönelik ihalelere girmek suretiyle faaliyet gösteren şirketinizin taahhüt etmiş olduğu hizmet alımı ihalelerinde çalışmakta olan sendikalı işçiler için çocuk yardımı adı altında çocuk başına 25 TL sosyal yardım ödemesi yapıldığı belirtilerek, söz konusu ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında, istisna edilecek kısmı hususunda, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.) gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 202 nci maddesinde;"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanunun 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla değişik "Aile yardımı ödeneği" başlıklı 202 nci maddesinde ise;"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir..." hükmüne yer verilerek, aile yardımı ödeneğindeki çocuk sayısındaki sınırlama kaldırılmıştır.Buna göre, çalışanlara yapılan çocuk yardımı ödemelerinin; çocuk sayısı sınırlaması olmaksızın her bir çocuk için ödenen tutarın Devletçe verilen miktarı aşmayan kısmının gelir vergisinden müstesna tutulması, bu miktarı aşması halinde ise aşan kısmının gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 112
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 53
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 53
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 99
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 111
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst