Çocuk gelişimci olarak çocukların olduğu okul hastane çocuk esirgeme kurumu vb. yerlerde gezici olarak masal anlatımının herhangi bir muafiyete dahil olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[65-2018/537]-E.595915
14.08.2020​
Konu
:​
Çocuk gelişimci olarak çocukların olduğu okul hastane çocuk esirgeme kurumu vb. yerlerde gezici olarak masal anlatımının herhangi bir muafiyete dahil olup olmadığı

İlgi
:​
12/04/2018 tarih 1280697 sayılı dilekçeniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İki kişi "Çocuk Gelişimci" olarak, okul, hastane, çocuk kafeleri, çocuk esirgeme kurumu gibi yerlerde gezici olarak, sabit bir gelir olmadan çocuklara masal anlatmak istediğinizi belirterek bu konu ile ilgili herhangi bir istisna veya muafiyete dahil olup olmadığınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." hükmüne,Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde " Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez..." hükmüneyer verilmiştir.Bu hükümlere göre; okul, hastane, çocuk esirgeme kurumu, çocuk cafeleri vb. yerlerde ifa edeceğiniz çocuklara masal anlatma faaliyetini, ticari bir organizasyon ve sermaye unsuru hakim olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabınıza devamlılık gösterecek şekilde yapmanız halinde bu faaliyetiniz nedeniyle elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup söz konusu faaliyetler ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununda herhangi bir istisna ve muafiyet hükmü bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Sosyal Güvenlik Mevzuatı 0 74
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 32
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 34
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 90
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 38
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 35

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst