Bedelsiz ihracata ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


Sayı : 64597866-155.13-17312 08.08.2018

Konu : Bedelsiz ihracata ilişkin düzenlenecek

gümrük beyannamelerinin damga vergisine

tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, ürünlerinizin yurt dışında tanıtım ve pazarlanması amacıyla yurt dışına gönderilen tanıtım malzemelerine ilişkin bedelsiz ihracat ile ilgili olarak düzenlenecek gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle eklenen (48) numaralı fıkrasında, ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünlerin, tanıtım malzemelerinin veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin düzenlenen kâğıtlar ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ürünlerinizin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünlerin, tanıtım malzemelerinin veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin olarak söz konusu fıkranın yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra düzenlenen gümrük beyannamelerinin, münhasıran bu ürünlere ilişkin düzenlenmiş olması koşuluyla Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/48 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 47
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 72
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 135
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst