8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numaralı bar buzdolabı ve yatay tip teşhir soğutucusunun ÖTVye tabi olup olmadığı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
39044742-135-705416
25.09.2020​
Konu
:​
8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numaralı bar buzdolabı ve yatay tip teşhir soğutucusunun ÖTVye tabi olup olmadığı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanızca üretimi yapılan ve …………….. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce 8418.50.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarasında sınıflandırılan "…………… bar buzdolabı, vitrin tipi cam kapılı, dikey duran soğutucu" ve "……………. marka model, yatay tip dondurucu özelliği olmayan teşhir soğutucusu" tanımlı eşyaların özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Kanuna ekli (IV) sayılı listede 84.18 tarife pozisyonunda "Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)" yer almakta olup, bu mallardan "Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları" parantez içi hükümle ÖTV'nin kapsamı dışında tutulmuştur.

Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/3) bölümünde; ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurumun Ticaret Bakanlığı olduğu, yükümlülerin bu husustaki taleplerinin bu Bakanlığın Bölge Müdürlükleri tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırıldığı belirtilmiştir.

Buna göre, firmanızca üretimi yapılan ve ………….. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce 8418.50.19.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "……………. bar buzdolabı, vitrin tipi cam kapılı, dikey duran soğutucu" ve "…………….. marka model, yatay tip dondurucu özelliği olmayan teşhir soğutucusu" tanımlı eşyalar, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer aldığından, üretilen bu malların firmanız tarafından teslimi, listede karşısında gösterilen oranda ÖTV'ye tabi olacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst