839 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

839 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler​


Bu hesap, 56 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırıacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler) grubunda yer alan birikimli kazanç veya kayıpların, kar veya zarar hesaplarına yansıtılmadan bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarıldığı ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden (giderlerinden) indirildiği durumda, söz konusu birikimli kazanç veya kayıplara ilişkin olarak “569 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabında yer alan ve diğer kapsamlı gelirlerden (giderlerden) indirilmesi gereken birikimli vergi giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:


TFRS hükümleri uyarınca 56 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırıacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirler (Giderler) grubunda yer alan hesaplarda izlenen birikimli kazanç veya kayıplar bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarıldığında ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden (giderlerinden) indirildiğinde, bu kazanç ve kayıplara ilişkin olarak “569 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabında izlenen birikimli vergi giderleri, ilgili varlık veya yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “569 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst