833 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlara (Kayıplara) İlişkin Diğer Düzeltmeler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

833 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlara (Kayıplara) İlişkin Diğer Düzeltmeler​


Bu hesap, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırımların, sonradan itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal yatırım olarak yeniden sınıflandırılması durumunda, finansal yatırıma ilişkin “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabında yer alan birikimli kazançlar (kayıplar) kadar finansal varlığın yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değerinde yapılacak düzeltme sonucu dönemin diğer kapsamlı gelirinden (giderinden) indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır. Birikimli diğer kapsamlı gelirden (giderlerden) çıkartılan bu kazançların (kayıpların), kar veya zarar tablosu hesaplarına herhangi bir etkisi olmadığından bu aktarım yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak değerlendirilmez.

İşleyişi:

TFRS uyarınca kar veya zarar farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırım itfa edişmiş maliyetinden ölçülen olarak yeniden sınıflandırıldığında, söz konusu finansal yatırıma ilişkin “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabında izlenen birikimli kazanç veya kayıplar ilgili finansal yatırım hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 81
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 36
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 70
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 37
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 81
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 38
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 37
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 81

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst