827 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

827 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri​


Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerini (giderlerini) yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemde kendi kar veya zarar hesaplarına aktarması durumunda, söz konusu yeniden sınıflandırma düzeltmelerinden işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır. Ancak, işletmenin özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımının yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemin diğer kapsamlı gelirinde kaydettiği tutarları bu yatırıma ait dönemin diğer kapsamlı gelir unsurlarından ayrıştıramaması halinde bu hesap kullanılmaz, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri dâhil, toplam diğer kapsamlı gelirinden (giderinden) işletmeye düşen paylar “817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar” hesabına kaydedilir. Her halükarda, işletme özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımını elden çıkardığında “567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar” hesabında yer alan bu yatırma ilişkin birikimli kazanç veya kayıpları yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemin kar veya zarar hesaplarına aktaracağından, bu aktarımlar bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerini (giderlerini) yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemde kendi kar veya zarar hesaplarına aktarması durumunda, söz konusu yeniden sınıflandırma düzeltmelerinden işletmeye düşen paylar ilgili kar veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Diğer taraftan, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırım elden çıkarıldığında elden çıkarılan yatırıma ilişkin “567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar” hesabında izlenen birikimli kazanç ve kayıplar ilgili kar veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 32
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 34
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 35
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 40
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 49
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 89
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 109

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst