824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri​


Bu hesap, “564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler ” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kar veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden (giderlerden) indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler ” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan kar veya zarar hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kar veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler ” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst