823 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlara İlişkin Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

823 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlara İlişkin Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri​


Bu hesap, “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kar veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden (giderlerden) indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırım elden çıkarıldığında ya da bu tür bir finansal yatırım gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak yeniden sınıflandırıldığında, söz konusu finansal yatırıma ilişkin “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabında izlenen birikimli kazanç veya kayıplar ilgili kar veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 82
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 134
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 165
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 59
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 57
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 170
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 188

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst