807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden)​


Kar veya Zararda Sınıflandırılamayacak Paylar Bu hesap, özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirde kaydettiği ve sonradan kar veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak gelirlerinden (giderlerden) işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Özkaynak yöntemine göre değerlenen bir yatırımın dönem içerisinde diğer kapsamlı gelire kaydettikleri ve sonradan kar veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak gelir ve giderlerin toplam tutarı pozitif ise toplam tutardan işletmeye düşen pay bu hesaba alacak, ilgili yatırım hesabına borç kaydedilir. Diğer taraftan söz konusu toplam tutarın negatif olması durumunda, toplam tutardan işletmeye düşen pay bu hesaba borç, ilgili yatırım hesabına alacak kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 51
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 54
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 53
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 93
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 64
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 74
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 171

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst