780 Finansman Giderleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

780 Finansman Giderleri​


Bu hesap, finans kuruluşlarından, kiralama işlemlerinden ve para piyasalarından ya da sermaye piyasalarından temin edilmiş olunan finansal yükümlülüklerle ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkı, komisyon gideri gibi finansman giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Hesap kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetlerini izleyecek biçimde alt hesaplara ayrılarak ihtiyaca göre bölümlenir.

İşleyişi:​


Söz konusu finansal yükümlüklere ilişkin borçlanma maliyetleri tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst