739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı​


Bu hesap, normal maliyet yöntemini kullanan işlemelerin değişken genel üretim giderlerini “738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı”nda izlemeyi tercih etmesi durumunda söz konusu hesabın yansıtma hesabı olarak kullanılır.

İşleyişi:​


Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı” hesabında sabit genel üretim giderlerinin normal kapasiteye düşen kısmı ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, normal kapasiteye düşen önceden saptanmış sabit genel üretim giderleri maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında mamul üreten işletmelerde “151 Yarı Mamuller” hesabına, hizmet üretim işletmelerinde “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabı veya ilgili varlık hesabına (“154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabı gibi) ya da maliyet oluşum hesaplarını kullanmayı tercih eden işletmelerde 70 inci gruptaki ilgili üretim hesaplarına borç kaydedilir. Sabit genel üretim giderlerinin üretim birimlerine dağıtılmayan kısmı bu hesabın alacağı karşılığında, “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabına aktarır. Diğer taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan işletmeler söz konusu dağıtılmayan genel üretim giderlerini doğrudan bu hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabına aktarır. Bu hesap, dönem sonlarında “738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır. Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili sabit genel üretim giderleri ile önceden saptanmış sabit genel üretim giderleri arasındaki farkları, farkların niteliğine uygun olarak “732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları”, “733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları” ve “734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları” fark hesaplarına aktarır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst