734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları​


Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili genel üretim giderleri ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap ilgili stok hesabına ve “62 Satışların Maliyeti (-)” grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst