723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları​


Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili maliyetler ile önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz süre (zaman) farklarının kaydedildiği hesaptır. Olumsuz süre farkları bu hesabın borcuna olumlu süre farkları ise alacağına kaydedilir Dönem sonlarında, bu hesap ilgili stok hesabına ve “62 Satışların Maliyeti (-)” grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst