711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı​


Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının borcuna gider çeşidi olarak kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden hesaplanmış giderler, maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında mamul üreten işletmelerde “151 Yarı Mamuller” hesabına, hizmet üretim işletmelerinde “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabı veya ilgili varlık hesabına (“154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabı gibi) ya da maliyet oluşum hesaplarını kullanmayı tercih eden işletmelerde 70 inci gruptaki ilgili üretim hesaplarına borç kaydedilir. Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde, ortaya çıkan anormal ilk madde ve malzeme fire ve kayıpları üretim maliyetlerine dağıtılmayıp, bu hesabın alacağı karşılığı doğrudan kar veya zarar tablosu hesaplarından “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarılır. Diğer taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan işletmeler söz konusu zararları doğrudan bu hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarır. Bu hesap, dönem sonlarında “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır. Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile önceden saptanmış direkt ilk madde ve malzeme giderleri arasındaki farklar, farkların niteliğine uygun olarak “712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları” ve “713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları” hesaplarındaki direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri fark hesaplarına aktarılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst