707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı​


Bu hesap, işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin araştırma ve geliştirme safhasında yapılan direkt harcamalar ve dağıtım yoluyla gelen maliyetler “751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı”nın alacağı ile bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesaba alacak kaydı yapılarak, geliştirme safhasında yapılan harcamalardan aktifleştirilebilenler “264 Geliştirme Maliyetleri”, “265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları" hesabına ya da ilgili varlık hesabına, diğer giderler ise “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılır. Yılsonunda hesap kalan vermez. İzleyen dönem başında “264 Geliştirme Maliyetleri”, “265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları” hesabında ya da ilgili varlık hesabında izlenen maliyet tutarları söz konusu hesaplardan bu hesabın borcuna aktarılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst