691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Yasal Vergi Gideri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Yasal Vergi Gideri (-)​


Bu hesap, sürdürülen faaliyetlere ilişkin mali kâr üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan döneme ait vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır. BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin dönem kar veya zararın ve bunlara ilişkin vergi giderlerinin ayrı olarak gösterilmediği durumda, bu hesabın ismi “691 Dönem Karı Yasal Vergi Gideri” olarak kullanılabilir.

İşleyişi:​


Hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, “370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabının alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hesabın kalanı, “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” ve “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarıyla birlikte “693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı veya Zararı” hesabına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst