690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı​


Bu hesap, işletmenin devam eden faaliyetlerinden dönemde ortaya çıkan kar veya zararın izlenmesinde kullanılır. BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin kar veya zararın ayrı olarak gösterilmediği durumda, işletmenin tüm faaliyetlerinden ortaya çıkan kar veya zarar bu hesapta gösterilir. Bu durumda bu hesabın ismi “690 Dönem Karı veya Zararı” olarak kullanılabilir.

İşleyişi:​


Sürdürülen faaliyetlerden gelirler bu hesabın alacağına, giderler ise borcuna kaydedilir. Dönem sonunda hesabın kalanı, “691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı Yasal Vergi Gideri (-)” ve “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarıyla birlikte “693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı veya Zararı” hesabına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst