688 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Azalış ve Satış Zararları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

688 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Azalış ve Satış Zararları (-)​


Bu hesap, durdurulan faaliyet niteliği taşıyan varlıkların ya da elden çıkarılacak grubun (grupların) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile defter değerinden düşük olanı üzerinden ölçülmesi sonucu meydana gelen değer azalışlarının ve söz konusu değer azalışlarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptallerinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılmasından kaynaklanan satış zararları da bu hesapta izlenir.

İşleyişi:​


Durdurulan faaliyetlere ilişkin meydana gelen değer azalışları “199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar” hesabının alacağı karşılığında, bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca değer azalışlarının aynı hesap dönemi içerisinde iptali durumunda iptal edilen tutarlar 199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar” hesabı karşılığında bu hesabın alacağına kaydedilir. Durdurulan faaliyetin elden çıkarılmasından kaynaklanan satış zararı da bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst